Disclaimer

Aansprakelijkheid:
Nijenhuis ICT heeft bij de ontwikkeling en samenstelling van deze website en alle opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreidde informatie is slechts informerend van aard. Nijenhuis ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Nijenhuis ICT garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Nijenhuis ICT gewenst moment worden gewijzigd of verwijderd.

Internetsites en acties van derden:
Indien op deze site (hyper) links zijn aangebracht die leiden naar acties of websites van derden, dan aanvaardt Nijenhuis ICT geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van deze links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat Nijenhuis ICT de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens:
Nijenhuis ICT bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Nijenhuis ICT worden verstrekt. Deze persoonsgegevens zullen voor geen enkel commercieel doel worden aangewend.

Privacy Policy:
Deze website maakt gebruik van cookies die uw identiteit of surfgedrag kunnen herleiden.